Welkom op Dieseldokter.nl

De website van Fer.

Fer is De Dieseldokter voor (scheeps)diesels.

Op deze site vind je handleidingen van verschillinde motoren maar ook hoe je het onderhoud of reparaties aan een motor kunt uitvoeren. De site wordt voortduren voorzien van nieuwe beschrijvingen dus kom gerust eens terug.

 

 

 

Thermostaat

Algemene inleiding.
De thermostaat is een onderdeel dat ook bij een scheepsmotor wel eens vervangen moet worden.
Het doel van de thermostaat is de motortemperatuur zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur krijgen.
Het principe berust op het verkleinen of vergroten van het koelsysteem.

Indien de motor koud is, wordt het koelsysteem verkleind; indien de motor warm is, wordt het koelsysteem vergroot zodat de maximale koelcapaciteit benut kan worden.
Het vergroten en verkleinen van het systeem wordt geregeld door een klep die een deel van het koelsysteem kan afsluiten of juist openen.
Die klep heet thermostaat.
De thermostaat gaat open of dicht afhankelijk van de temperatuur van het koelwater in het koelsysteem.
Bij welke temperatuur dit gebeurt, hangt van de motorconstructie en het gehele koelsysteem af.

Werking.
De thermostaat kan op verschillende manieren werken.
De meest voorkomende thermostaat is het “was”-type.
De met koperpoeder vermengde was zet bij verwarming van de koelvloeistof uit en drukt dan de klepstang omlaag zodat er een kanaal in het koelsysteem geopend wordt (zie afbeelding).
Een ander type is een “balg”-type dat bij o.a. Bukh en DAF toegepast wordt.
De combinatie van veerkracht van de balg en de temperatuur van de in de balg aanwezige lucht, bepalen het openen en sluiten van de thermostaat.

Indien de thermostaat geopend is door opwarming van de koelvloeistof, wordt een koelwaterkanaal geopend zodat de koelvloeistof door de radiateur gaat lopen en dus afkoeld.
Vaak is dit op de temperatuurmeter te zien doordat de temperatuur ineens minder snel toeneemt.
Dit systeem heeft wel tot gevolg dat er grote temperatuurschommelingen ontstaan doordat de thermostaat vrij plotseling open gaat.

Bypass-systeem.
Om dat nadeel te verminderen wordt er wel met een bypass-systeem gewerkt.
Dit houdt in dat als de motor koud is het water slechts door de bypass circuleert.
Wanneer de temperatuur van het koelwater oploopt en bij een balgthermostaat de balg uitzet, wordt de verbinding met de radiateur geopend en de doorgang met de bypass verminderd,
zodat het water door de radiateur en de bypass stroomt.
Neemt de temperatuur nog verder toe, dan wordt de doorgang naar de radiateur geheel geopend en de doorgang van de bypass gesloten.
Zo vindt een meer geleidelijke opwarming plaats. De thermostaat regelt natuurlijk ook bij (extreem) koud weer de temperatuur door deels dicht te gaan.

Thermostaat vervangen.
Indien de thermostaat niet meer goed werkt is dit te zien door een anders dan “gebruikelijke” koelwatertemperatuur (andere stand temperatuurmeter).
De meeste thermostaten zijn zo geconstrueerd dat de thermostaat open staat indien deze kapot is.
Zo zal de motor nooit te warm worden maar komt de motor slechts heel langzaam op temperatuur omdat meteen de maximale koelcapaciteit benut wordt.
De thermostaat moet altijd door het juiste type vervangen worden.
De thermostaat vervangen is bij de meeste scheepsmotoren niet zo’n ingewikkelde klus.
Belangrijk is, dat de thermostaat niet verkeerd om gemonteerd wordt en dat de pakking van het thermostaathuis vervangen wordt om lekkage te voorkomen.

Thermostaat Dicht

Thermostaat is nu dicht en het koelwater gaat via de bypass weer overboord.

Thermostaat geopend

Thermostaat staat open en de bypass is afgesloten zodat het koelwater de motor in gaat.

Thermostaathuis

Thermostaathuis

Thermostaat

Thermostaat.